Fascinatie over Gegalvaniseerde tackernagels

146 gegalvaniseerde stalen netten betreffende vierkante mazen 50x50x2 mm. De wapening is aangebracht in de onderste helft met de dekvloer (tussen dit onderste derde en de helft betreffende de dikte). Een overlappingen betreffende dit draadnet bedragen min. 15 cm. In geval betreffende ingewerkte vloerverwarmingleidingen bedraagt de dekking boven een leidingen min. 50 mm. Aan de gehele omtrek van een dekvloer wordt ons randisolatie aangebracht tegen de muur. Die bestaat uit stroken polystyreen- of polyethyleenschuim min.

172 aanvoerleidingen & toebehoren algemeen Een rubriek aanvoerleidingen & toebehoren omvat alle noodzakelijke leveringen en werken wegens dit uitvoeren van dit distributienet met (koud & warm) sanitair mineraalwater in het gebouw, met inbegrip over alle bevestigingsmiddelen, uitzethulpstukken, bijhorigheden (collectoren, aansluitstukken, koppelingen, hulsbuizen, inbouwdozen, leidingisolaties, installatiekranen, ). Zij zullen continue omvatten : een eventuele studies en tracéring betreffende het leidingnet; het slijpen, boren en/of kappen aangaande de nodige sleuven en doorvoeropeningen; de service, bevestiging, een mechanische koppelingen en/of dit lassen aangaande een leidingen, de bijhorende mantelbuizen wegens kunststofleidingen, de collectoren, inbouwdozen, ; al die in het leidingnet te integreren keerkleppen, veiligheidsgroepen, afsluitkranen, aftapkranen, collectoren en koppelstukken (zie ook hoofdstuk 62); een eventuele voorziening aangaande aparte leidingkokers ofwel halfschalen; de aansluitingen na de teller over de binneninstallaties op dit drinkwater verdeelnet, alsook al die aansluitingen onderling en met andere segmenten aangaande een sanitaire installatie (boilers, ); de eventuele voorafgaandelijke modelopstellingen; een vereiste dichtheidsproeven (en/of drukproeven) met het leidingnet; dit waar nodig voorzien over een isolerende mantel rond een buizen; dit opvullen en passend afwerken betreffende een gemaakte sleuven en doorvoeropeningen; PRINCIPE Met Een INSTALLATIE Een installaties is mits volgt opgesplitst : Een buisdiameters moet zodanig gekozen bestaan het de circulatiesnelheid over dit mineraalwater beperkt blijft, een maximale snelheden over het mineraalwater in een aanvoerleidingen bedragen respectievelijk : o 1,75 m/s (in technische lokalen) o 6
7
8
9,50 m/s (in sanitaire ruimten) o 2 m/s (in leslokalen, teneinde akoestische redenen) De debieten worden bepaald door de voorgestelde sanitaire toestellen.

219 68. VENTILATIE & KLIMATISATIE ventilatie & klimatisatie - algemeen Meestal Een ventilatie van een klassen, gangen, sanitair en beringen is gebaseerd op toevoer betreffende verse lucht via raamroosters en een vervuilde lucht via mechanische afvoer. In een klassen d.m.v. aangaande individuele Co2 meting betreffende ons minimumdebiet aangaande twintig%. In de gangen, sanitair en bergingen worden de luchtdebieten continue gewaarborgd. VENTILATIEDEBIETEN De ventilatiedebieten bestaan berekend overeenkomstig een EPB en bestaan aangegeven op een uitstippelen. Luchtsnelheden De luchtsnelheden in kanalen moeten eerstvolgende maxima in de betreffende lokalen niet overschrijden: Bureauruimte : 3m/s Gangen, sanitair, bergingen, kleedkamers : 4m/s Technische ruimte en bovendaks : 5m/s De luchtsnelheden in luchtgroepen moeten NOOIT boven een 2m/s zijn Een luchtsnelheden in een leefzone (centraal in het lokaal op 1m50 hoogte) met het desbetreffende lokaal, gecreëerd door de worp of aanzuig betreffende de roosters, zullen volgende maxima ook niet overschrijden: dressoir : 0.15m/s Gangen, sanitair, bergingen : 0.20m/s Technische ruimte en bovendaks : 0.20m/s Akoestiek NR30 maximaal binnen een gebouwen ventilatiekanalen - meestal Dit betreft de bezorging, plaatsing en bedrijfsklare connectie aangaande alle verluchtingskanalen, die ook niet behoren tot gecombineerde rook- & verluchtingskanalen.

De dorpels worden aangebracht met een oversteek met 5 cm t.o.v. dit gevelvlak. Dorpels langduriger vervolgens 200 cm mogen in twee gelijke segmenten geraken aangebracht, alsnog grotere geraken verdeeld in gelijke veelvouden aangaande maximum 200 cm, voorzien over een uitzettingsvoeg met circa 8 mm over een totale diepte aangaande een dorpel. In een open voeg wordt tussen een elementen ons aangepaste voegbodem aangebracht. Alle voegen geraken perfect afgewerkt met ons waterdichte plastische voegmortel, aangepast met een kleurtint aangaande de steen. Toepassing Al die raam en deurdorpels. Portiersgebouw containerpark Boom 103

160 Leggers: materiaal: zelfde kernplaat en plaatbekleding als corpussen, dikte 18 mm. steunpennen: vernikkeld staal Laden: geprefabriceerde laden bestaande wanneer combinatie aangaande zijkanten in gelakte metaalplaat en bodems uit zelfde kernplaat en plaatbekleding wanneer corpussen, bodemdikte 12 mm Aansluitvoegen: elastische kit, kleur: wit Aanvullende specificaties De rug met de afwastafelkast is uitneembaar en geeft toegang tot een voorziene afsluitkraantjes De opstelling en montage over de corpussen garandeert ons sterk en onvervormbaar totaal waarbij accidenteel verplaatsen van kasten kan zijn uitgesloten. Een elementen worden horizontaal gesteld en aan mekaar verbonden met klasseervijzen, bedekt met hoedjes in PVC. Op te haken elementen geraken stevig en onzichtbaar anti de muur bevestigd met ons afregelbare ophangconstructie. Toepassing Alle keukentypes keukenmeubelen onderdelen/fronten en zichtwanden PM Meting aard betreffende een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de keukenmeubelen. Specificaties Kernplaat: (ofwel) houtspaanplaten in overeenstemming met NBN EN 312, densiteit: kg/m3. Plaatdikte: minimum 18. mm Bekleding frontpanelen (i.

Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen opkomen vanwege ongedierte, bacteriën ofwel schimmels en tasten een verschillende bouwelementen ook niet met. Beschadigde plaatdelen mogen ook niet verwerkt geraken. Enig middelen waarvan een hierna vermelde λ-waarde mag aangetoond geraken betreffende een gedeclareerde λd-waarde vermeld in een CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde λui vermeld in EPBproductgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De λ-waarde moet geldig zijn vanwege de toegepaste plaatdikte(s). De bepalingen betreffende volgende normen en technische voorlichtingen zijn betreffende toepassing: TV Dit platte dak 7 Dakisolatie : Eigenschapen over de dakisolatiematerialen TV 239 Mechanische bevestiging aangaande een isolatie en een afdichting op geprofileerde staalplaten Een isolatiematerialen bezitten over ons Gegalvaniseerde tackernagels ATG-H productgoedkeuring en ons ATG technische goedkeuring vanwege een toepassing wanneer respectievelijk lauw dak/omkeerdak of gelijkwaardig. Een isolatieplaten en bevestigingswijze bestaan verenigbaar met de ondergrond en het voorziene dakafdichtingssysteem. Eventuele mechanische bevestigingsmiddelen worden continue ter goedkeuring voorgelegd. Doorgaans Een bepalingen aangaande eerstvolgende normen en technische voorschriften zijn betreffende inzet: TV Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud TV 239 Mechanische bevestiging van de isolatie en een afdichting op geprofileerde staalplaten Portiersgebouw containerpark Boom 109

99 Lateien: rollaag met haken Dit gevelmetselwerk is achteraf gevoegd met ons voegmortel volgens art Dit voegen gebeurt volgens TV Opvoegen betreffende metselwerk.

twee 3 Vloer - verwarming en koeling Biofloor WAAROM BIOFLOOR? GEWAARBORGDE Capaciteit Klandizie welke kiezen een volledig Biofloor systeem plezier hebben aangaande ons totale garantie van 10 jaar. Supersnelle OFFERTEDIENST Het Comap studiebureau staat tot de dienst teneinde vlug offertes op te stellen. LEGPLANNEN Op fundering met goedgekeurde offertes bezorgt een studiedienst betreffende Comap u gedetailleerde legplannen opgesteld betreffende de meest recente teken- en berekeningsprogramma s Biofloor bestaat uit een breed en geïntegreerd assortiment met nauwkeurig uitgekozen middelen en services vanwege installateurs, architecten en studiebureaus.

161 Aanvullende specificaties Verbinding achterwand: recht Werkbladen dienen te zoveel geoorloofd uit één stuk bestaan, waarbij lasnaden in dit werkblad enig geraken toegestaan hoekverbindingen. Een voegen geraken gedicht met een schimmelwerende kit. De vrije randen voor dit aanrecht ter hoogte over fornuis ofwel koelkast geraken afgewerkt betreffende een T- profiel uit geanodiseerd aluminium, geplooid over een vooraanzicht, waterdicht ingewerkt en verlijmd betreffende tand- en groefverbinding. In het werkblad worden een nodige openingen gezaagd betreffende afgeronde hoeken vanwege het inwerken over een voorziene inbouwelementen. Een dichting tussen de inbouwtoestellen en het werkblad geraken waterbestendig en verzorgd uitgevoerd. Een werkbladen worden stevig aangevoegd betreffende de kastmodules d.m.v. voldoende schroeven. Een werkbladen geraken tegen wanden aangesloten d.m.v. een elastische voeg op fundering met neutrale siliconen (kleur: wit). De voegkit is na verharding permanent elastisch, waarbij een bovenlaag niet afzonderlijk verhardt. Ze dien echt vastkleven aan al die materialen en bestand bestaan tegen lauw drinkwater en normale onderhoudsproducten en detergenten. Inzet Alle keukentypes keukenmeubelen onderdelen/beslag en handgrepen PM Meting aard van een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een keukenmeubelen.

54 werfcondities algemeen werfcondities orde en netheid PM Een hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende een hele uitvoering van een werken verantwoordelijk vanwege het verzorging en veelvuldig opruimen ervan. TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN Over DE BOUWPLAATS Tot aan een voorlopige oplevering staat een aannemer in voor: dit wekelijks opruimen over een bouwplaats en reinigen betreffende werflokalen, of telkens dit opdrachtgevend Bestuur, architect of veiligheidscoördinator hierom verzoeken het vaak opruimen en verminderen aangaande een werf met alle puin, afval, overschotten over gebruikte materialen of afval met de door hem en/ofwel zijn onderaannemers uitgevoerde werken. het treffen over alle maatregelen teneinde een toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; al die door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen desbetreffende het openbaar domein bestaan daarbij ten laste betreffende een aannemer. Handige SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING Voor dit beëindigen aangaande een werken en voor er tot een voorlopige oplevering mag worden overgegaan, dien een aannemer zorgen voor een grondige opkuis met de volledige werf, zowel behalve wanneer binnen een bouwwerken, door hem gebouwd, uitgerust ofwel aangewend tijdens een werken, ongeacht ofwel een vervuiling door hemzelf ofwel bestaan onderaannemers werden veroorzaakt. Die handige opkuis omvat o.

218 Een configuratie betreffende de weekprogrammering start/stop/bestelde temperatuur per verwarmingszone (en start/stop vanwege de produktie betreffende sanitair warm water indien er ons boiler is geïnstalleerd) Een vakantiemodus zorgt vanwege extra besparingen tijdens afwezigheden doordat in deze modus een warmtepomp slechts op ons minimumniveau draait Het switchen betreffende een verwarmingsmodi ieder zone Een aanvullende verwarmingsketel welke op intelligente handelwijze afwisselend is ingeschakeld in functie betreffende een 3 regelmodi Het automatische droogprogramma wegens vloeren door een progressieve, stapsgewijze temperatuurstijging en -daling ten opzichte met de vaste starttemperatuur met het mineraalwater. Die modus kan op ieder moment geraken stopgezet.

Deze zone moet in samenspraak met een ontwerper en de EPB-verslaggever bepaald geraken, overeenstemmend met de opdeling met dit gebouw in de EPB-aangifte. In een meeste gevallen valt een te meten zone samen met dit beschermd volume. Een testoppervlakte betreffende de gebouwschil A test en het interne volume V geraken via de ontwerper of EPB-verslaggever meegedeeld met de uitvoerder, welke een waardes mee opneemt in het proefverslag. Alle systemen welke lucht met de te meten zone toevoeren of eraan onttrekken geraken stilgezet. Bewuste openingen in een gebouwschil met sluitingsinrichting worden gesloten, doch ook niet afgedicht. Hieronder vallen o.a. regelbare ventiltieopeningen, afvalwaterafvoerbuizen (gevulde sifon). In sommige gevallen horen te bewuste openingen dichtgehouden geraken door bijkomende voorzieningen bijvoorbeeld een stuk kleefband (bijv. postbus, ). Een gebruikte voorziening mag in nauwelijks geval gebruikt geraken om een dichtheid aangaande een openingen in gesloten toestand te verhogen. Openingen van mechanische ventilatiesystemen geraken afgedicht via ofwel alle individuele ventielen af te dichten, ofwel de hoofdkanalen af te dichten tussen ventilator en gebouwschil ofwel een buitenopeningen af te dichten. Afdichten betekent op deze plaats dit hermetisch afsluiten met alle mogelijke geschikte middelen; sluiten betekent dit toepassing van de op de betrokken opening aanwezige sluitingsrichting buiten een luchtdichtheid van de opening in gesloten conditie te verhogen. Al die openingen in een te meten zone moeten geopend worden met uitzondering met een deuren van ingemaakte kasten en toiletten. Portiersgebouw containerpark Boom 62

55 werfcondities nazorg PM De aannemer verbindt zichzelf ertoe teneinde de afgewerkte gebouwen en/ofwel lokalen te beschermen en in goede staat te behouden tot met een voorlopige oplevering. Daar waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. worden voorzien veiligheidsvoorschriften meestal PM De aannemer neemt op bestaan verantwoordelijkheid al die nodige organisatorische en technische maatregelen om gedurende dit ganse verloop met de werken de zekerheid te waarborgen met zijn personeel en over al die op de werf toe te laten mensen. Meting aard met een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een eenheidsprijzen met alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop dit veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. Materialen en uitvoering Alle werken geraken uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: een Codex over het welzijn op dit werk de welzijnswet betreffende 04/08/1996 het KB betreffende 25/01/2001 betreffende tijdelijke ofwel mobiele bouwplaatsen, en hoofdhaar wijzigingen de alsnog geldende voorschriften betreffende het Algemeen Reglement wegens de Arbeidsbescherming (ARAB) de verscheidene publicaties aangaande dit Nationaal Actiecomité vanwege een Veiligheid en hygiëne in dit Bouwbedrijf (NAVB).

Deze filter dien met name een platenwarmtewisselaar beschermen en de prestaties op peil behouden. De ingebouwde boiler kan zijn voorzien van ons anti legionella programma. Hiervoor wordt ons extra elektrische weerstand over 3kW aan een boiler toegevoegd. Het sanitair lauw water is op minimaal 60 C bewaart en miniem teneinde de 15 dagen opgestookt tot 70 C. REGELPRINCIPE Een warmtepomp kan een verwarming in de lokalen regelen overeenkomstig 3 bedrijfsmodi: Auto adaptief: teneinde te anticiperen op de in- en buitentemperatuurverschillen van dit gebouw, waardoor het systeem mag werken met dit laagste waterregime. Watertemperatuurregeling: regelt een starttemperatuur met dit water in functie aangaande de buitentemperatuur. Vaste starttemperatuur mineraalwater. Een basisafstandsbediening wordt standaard ingesteld op de binnenunit. Ze is een omgevingstemperatuursensor en heeft een bereik met maximaal 500 m ten opzichte met een binnenunit. Die afstandsbediening is gebruikt wegens een regeling in functie van de gekozen verwarmingsmodus: Gevraagde kamertemperatuur per zone De watertemperatuurregeling per verwarmingszone De voorgeschreven temperatuur voor de warmwaterboiler (indien de boiler zich in ons verschillende ruimte bevindt) Portiersgebouw containerpark Boom 217

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *